Gezichten van Nederweert


Op de Britse begraafplaats in Nederweert liggen 363 soldaten van het Britse Gemenebest begraven met vele nationaliteiten die in de Tweede Wereldoorlog hun leven verloren tijdens onze bevrijding.

 De onderzoekers van de Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetery hebben vanaf de oprichting in februari 2020 intens onderzoek gedaan naar de achtergrond van deze soldaten en inmiddels 190 foto’s gevonden.


Het doel is uiteindelijk, om alle gesneuvelden een gezicht te geven. We streven ernaar om tijdens de traditionele November herdenking en op Kerstavond tijdens ‘Lichtjes op Oorlogsgraven’ bordjes te plaatsen bij hun graven. Zo zullen deze stenen levende stenen worden, met niet alleen een naam, maar ook een gezicht.

 

Heeft u achtergrondinformatie of een foto van een van deze soldaten die u wil delen met onze stichting mail dan aub naar adoptiegravennederweert@gmail.com

De verworven data wordt momenteel opgeslagen in een cloudgebaseerde database, die niet openbaar toegankelijk is. Op verzoek kunt u echter toegang krijgen tot deze gegevens.

In de toekomst streven we ernaar deze informatie beschikbaar te stellen. Op dit moment ontbreekt echter de capaciteit om dit te publiceren. Onze huidige prioriteit ligt dan ook bij het uitvoeren van het onderzoek. Als u vragen heeft, staan wij klaar om deze te beantwoorden.

 

Wilt u ons project ondersteunen? Alle donaties zijn welkom!

Stichting Adoptiegraven Nederweert

NL66RABO0351322973

o.v.v. Gezichten van Nederweert