CONTACT 


Via deze weg kunt u terecht voor de volgende punten: 

  • Aanmelding adoptie. (op dit moment zijn alle graven geadopteerd u komt op de wachtlijst te staan)
  • Aanmelden/ ondersteuning bij familie bezoek.
  • Vragen over onderzoek adoptiegraf of in het algemeen.  

 

Met vriendelijke groet, 

You can contact us in this way for the following points:

  • Adoption registration. (at this moment all graves have been adopted, you will be placed on the waiting list)
  • Registration/support for family visits.
  • Questions about researching an adoption grave or in general.


Yours sincerely,