NIEUWS BRIEF

NEWS LETTER


De Stichting brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit.

U kunt zich aanmelden voor automatische toezending.

Wij registreren E-mail, voornaam en achternaam. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrieven en worden niet gedeeld.

De stichting ontvangt automatisch bericht van uw aan- en afmelding.

Via de berichten van ons kunt u steeds, onderaan, kiezen voor wijziging of verwijdering van uw gegevens.

Door op de knop Aanmelden, hieronder, te drukken wordt u doorgeleid om uw gegevens in te voeren.

Dank voor uw belangstelling!

 


The Foundation regularly publishes a digital newsletter.

You can sign up for automatic delivery.

 

We record E-mail, first name and last name. These data are used only for sending the newsletters and are not shared.

The foundation receives automatic notification of your subscription and unsubscription.

 

Through the messages from us you can always, at the bottom, choose to change or delete your data.

 

By pressing the Sign Up button, below, you will be directed to enter your information.

Thank you for your interest!