SHOP & SUPPORT


Donatie 

Wilt u onze stichting ondersteunen, alle donaties zijn welkom!

Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetery
Banknummer: NL66 RABO 0351 3229 73           

BIC: RABONL2U

Betalen via Ideal, klik op de volgende link  

(het bedrag kunt u zelf aanpassen):

Donation 

If you would like to support our foundation, all donations are welcome!

Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetery

Bankaccount: NL66 RABO 0351 3229 73 

BIC: RABONL2U

Pay via Ideal, click on the following link

(you can adjust the amount yourself): Als u een van onze producten koopt ondersteund u de stichting, u kunt betalen via de qr code en of de betaal link op deze pagina zorg er voor dat u eerste even contact met ons opneemt. Dank voor uw support!

If you buy one of our products you support the foundation, you can pay via the QR code and/or the payment link on this page. Make sure you contact us first. Thanks for your support!


Speld met embleem

Deze is met pin en bijgeleverde drukker te bevestigen op een kledingstuk, deze pin is te bestellen door een mail te sturen met het aantal en uw adres gegevens. 

Kosten €5,- exclusief verzendkosten .  

Pin with emblem

This can be attached to a piece of clothing with a pin and supplied printer. This pin can be ordered by sending an email with the quantity and your address details. 

Costs €5 excluding shipping costs.


Houten memorial kruisje

Houten kruisje met omschrift deze zijn vervaardigd van hout en zijn ook te koop bij Botanica Bloemen en woondecoraties, Kapelaniestraat 1 te Nederweert (tegen over de Kerk). Deze kruisjes zijn te bestellen door een mail te sturen met het aantal en uw adres gegevens.

Kosten €3,- exclusief verzendkosten . 

Wooden memorial cross

Wooden cross with inscription, these are made of wood and are also for sale at Botanica Bloemen and home decorations, Kapelaniestraat 1 in Nederweert (opposite the Church). These crosses can be ordered by sending an email with the quantity and your address details.

Costs €3 excluding shipping costs.


De Stichting brengt regelmatig nieuws over ceremonies en onderzoeksresultaten uit via een digitale nieuwsbrief. Adoptanten en Vrienden van de Stichting ontvangen die in hun mail. U kunt zich, geheel vrijblijvend, ook als Vriend aanmelden. Deel gerust deze mogelijkheid met familie, vrienden en kennissen want uw interesse wordt zeer op prijs gesteld. Voor aanmelden klik hier.

The Foundation regularly releases news about ceremonies and research findings through a digital newsletter. Adopters and Friends of the Foundation receive it in their mail. You can also sign up, without obligation, as a Friend. Please feel free to share this opportunity with family, friends and acquaintances as your interest is greatly appreciated. To sign up click here.


Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetery

Franciscanessenstraat 7 6031 BT Nederweert

06 13128058 - 06 13173556 - 06 51238413 

E-mail: adoptiegravennederweert@gmail.com