ANZAC DAY


Anzac Day is in Australië en Nieuw-Zeeland de jaarlijkse officiële gedenkdag voor alle inwoners die aan oorlogen, conflicten en vredesmissies hebben deelgenomen. De gedenkdag vindt elk jaar op 25 april plaats. Op onze Britse begraafsplaats te Nederweert rusten zeven Anzac militairen die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In 2021 zijn twee bestuursleden begonnen met een kranslegging op Anzac Day. Het idee hierachter is dat we dit mogelijk in de toekomst zouden kunnen uitbreiden door dit samen met de Anzac adoptanten te doen. Bent u ANZAC adoptant en wilt u hierin participeren, neem dan contact met ons op.


Achtergrond:

Op 25 april 1915 om half vijf  's ochtends landden de Anzacs op Gallipoli. De verhoopte aanaval om het Ottomaanse Rijk snel op de knieën te krijgen, eindigde in een patstelling. Acht maanden later trokken de geallieerden zich terug.

Er waren meer dan achtduizend Australische en bijna drieduizend Nieuw-Zeelandse doden te betreuren. Hoewel de expeditie mislukte verwierven de Anzacs toen een goede reputatie. Die werd de 'Anzac Legend' of de 'Spirit of Anzac' genoemd. Het daaropvolgende jaar, op 25 april 1916, werd de landing reeds herdacht. Er werden op verschillende plaatsen in Australië en Nieuw-Zeeland herdenkingsplechtigheden en -marsen gehouden. In Londen vond een herdenkingsmars plaats waarin meer dan tweeduizend Anzacs marcheerden. In Australië en Nieuw-Zeeland is Anzac Day een belangrijkere dag dan Remembrance Day. Vandaar dat wij als stichting hier op kleine schaal aandacht aan willen besteden.

 In de jaren 1920 werd Anzacday een nationale gedenkdag in Australië en Nieuw-Zeeland. De meer dan zestigduizend gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werden op die dag herdacht. In Nieuw-Zeeland werd Anzacdag in 1922 officieel een gedenkdag. Tegen 1927 was Anzacday in alle Australische deelstaten en territoria een officiële gedenkdag. Tegen midden jaren 1930 had zich de Anzacdaytraditie ontwikkeld. Sinds de Tweede Wereldoorlog herdenkt men op Anzacday ook de Australiërs en Nieuw-Zeelanders die deelnamen aan de oorlogsinspanningen in die oorlog. Later is men op Anzacday alle Australiërs en Nieuw-Zeelanders beginnen herdenken die aan gelijk welke oorlogen, conflicten en vredesmissies deelnamen of er slachtoffer van werden.


Programma:

  • Jaarlijks op 25 April om 20:00u.
  • Er zal 10 min voor tijd verzameld worden om aansluitend gezamenlijk richting de begraafplaats te lopen. 
  • Na een kranslegging volgt het Anzac gebed, met aansluitend twee minuten stilte.
  • Na de woorden uit het gedicht “For the Fallen” van Laurence Binyon “They shall not grow old…” word met een ander gebed deze bijeenkomst gesloten.