Alfred Edward Gibbons joInformatie Alfred.
Onderstaande informatie komt van de website http://www.gunsandbugles.co.uk/gnr-alf-gibbons.shtml.
Deze website is opgedragen aan de 181st Field Regiment, Royal Artillery. Een medewerker van de website,
Don Neal, is benaderd door Joe Gibbons (woonachtig in Peacehaven) met de vraag of hij iets wist van zijn
vaders dienst tijdens de oorlog.


Don Neal is schrijver van het boek “Guns and Bugles”. In dit boek is o.a. beschreven de historie van het
181st Field Regiment tijdens de 2e-wereldoorlog. Op de in het boek beschreven Roll of Honour (pagina 69
van het boek) is de vader van Joe benoemd, Alfred Edward Gibbons. Tevens is omschreven dat hij is
begraven op het Nederweert War Cemetery.
Joe was nog maar een jongen/kind toen hij het nieuws van zijn vaders dood vernam, maar hij kan het zich
nog goed herinneren.
Door de jaren heen is Joe op zoek geweest naar informatie om erachter te komen onder welke
omstandigheden zijn vader op tragische wijze is omgekomen.
Joe kan zich herinneren dat, los van de officiële telegram van het War Office, zijn moeder een brief had
ontvangen van één van de officieren van het 181st Field Regiment waarin vermeld was dat zijn vader was
omgekomen bij een noodlottig ongeval.
Verder vermeldde Joe dat zijn vader een “Batman” (persoonlijk verzorger/assistent) was van een officier,
Captain Matthews genaamd.


Don Neal is in zijn onderzoek erachter gekomen dat dit Capitain W.M. (Bill) Matthews moet zijn geweest.
De functie van “Batman” werd vooral gegeven aan oudere mannen met een eigen familie en kinderen en,
indien mogelijk, werden hun taken gegeven waarbij zij zo min mogelijk gevaar liepen.
Captain Matthews was de Regimental Adjudant, verbonden aan het regiments hoofdkwartier.
Het hoofdkwartier bevond zich doormaals enkele kilometers achter de front linie.
Verder onderzoek over het noodlottige ongeval van Alfred heeft Don Neal niets opgeleverd.
Joe heeft Don verder nog vermeld dat zijn familie vaak naar het Nederweert War Cemetery is afgereist om
het graf van Alfred te bezoeken. En Joe is ervan overtuigd dat het Nederlandse volk goed voor het graf
zullen zorgen.

 


Info Alfred Edward Gibbons
PDF – 572,1 KB 110 downloads